Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-07-21

Galw yn yr Orendy unwaith eto

CGw yn yr Orendy, AberystwythAr y ffordd gatre o'r gwaith neithiwr fe wnaethon ni alw yn yr Orendy. Mae'n lle gwych, os drud, i alw ynddo ar y ffordd o'r gwaith. Mae'r lle fel petai'n mynnu eich bod yn ymlacio. Roeddwn i yno gyda ffrindiau - yn eu plith DJP, DML, a CGw.

Roedd hi'n hyfryd cael cwmni CGw gan ei bod hi รข sgwrs mor ddifyr bob amser. Cyn bo hir fe fydd hi'n ffarwelio ag Aberystwyth ac yn dychwelyd i weithio yn Ysgol Preseli, Crymych, fy alma mater innau mewn ffordd o siarad - o ran yr adeiladau 'ta beth. Mae wedi bod yn bleser cael ei chwmni dros y blynyddoedd diwethaf 'ma. Roedd gweddill y cwmni yr un mor ddifyr wrth gwrs, ac fel arfer fe wnaethon ni drafod gwleidyddiaeth a llenyddiaeth! Lle diddorol yw Aberystwyth.

Rhagor o luniau o'r Orendy neithiwr.