Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-06-04

Y daith i Fflandrys - dydd Mawrth (44)

Birmingham ac Aberystwyth

Diolch byth am goffiOni bai am gyfeillion dwi'n credu y gallai colli'r bag yn Llundain fod wedi bod yn llawer mwy trawmatig. Roedd yn ddigon gwael fel yr oedd pethau, ond roedd tocynnau'r gweddill gyda fi yn y bag hefyd! Rhaid oedd cael tocynnau newydd a wedyn bant â ni ar y trên i Birmingham.

Mae'n rhyfedd fel mae digwyddiad fel hyn yn medru dod â hen bethau i'r cof. Roeddwn i'n cofio'r tro diwethaf i fi gael fy hun yn Llundain a gorfod mynd at yr heddlu yn Chwefror 1996. Roedd rhywun wedi dwyn fy mhwrs arian a finnau heb ddim modd i gael arian ond roedd gennyf fy nhocynnau ac roeddwn ar fy ffordd adref i Aberystwyth y noson hynny ac felly doedd dim i'w ofidio amdano. Ond dyna'r union noson y penderfynodd yr IRA osod bom ger gorsaf Euston. O ganlyniad canslwyd/collais i trên olaf 'nôl i Aberystwyth.

Coffi, Gorsaf BirminghamDoedd gen i ddim arian i brynu dim na dim cardiau i dalu am westy - panig pur oedd fy ymateb cyntaf. Yn fy mhanig dyma ffonio pobol yn Aberystwyth yn gofyn am gyngor. Fe wnaeth y panig barhau am ryw 20 munud, a chwedyn fe ddaeth popeth yn iawn. Doedd dim byd y gallwn ei wneud am beth oedd wedi digwydd ond derbyn a gwneud yr hyn a allwn yn y sefyllfa. Cefais fy hun ar y trên dros nos i Glasgow yng nghwmni llond cerbyd o deithwyr meddw. Gadael y trên yng Nghaerliwelydd a dychwelyd i Crewe erby rhyw 5.00am cyn dal y trên i Amwythig a chyrraedd Aberystwyth am ryw 9.30am.

Erbyn hyn dwi'n edrych 'nôl ar y digwyddad fel yr amser pan geisiodd Gerry Adams fy lladd.

Bu'n rhaid i fy nghyfeillion wrando ar hyn'na i gyd yn y bar coffi ar orsaf y Stryd Newydd, Birmingham. Diolch byth am yr holl fariau coffi sydd ar gael erbyn hyn i dawelu'r nerfau. Doedd dim y fath bethau i'w cael yn 1996! Diolch i'r rhai wnaeth wrando ar hyn'na i gyd oherwydd ar ôl imi weithio fy ffordd trwy fy nhrawma fe ddechreuais deimlo'n well. Erbyn cyrraedd Aberystwyth roedd yr atgofion melys am y gwyliau ar flaen fy meddwl. A galla' i ond gweddïo y bydd y rhai wnaeth ddwyn fy llyfrau Iseldireg yn eu defnyddio i ddysgu Iseldireg (os nad ydynt yn gwybod Iseldireg yn barod) ac wedyn yn darllen y Beibl ac y bydd hynny'n gwneud gwahaniaeth i'w bywydau. Wedyn ni fyddai'r hyn ddigwyddodd wedi bod heb ryw bwrpas neu ddaioni.

A dyna ddiwedd fy hanes i a'm cyfeillion annwyl yn Fflandrys.

Y holl luniau o chweched diwrnod y gwyliau.