Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-06-29

Llundain unwaith eto

Am rywun oedd heb fod yn Llundain am flynyddoedd mae'r ychdig fisoedd diwethaf yma wedi dod fel ychydig o sioc, dyma'r drydedd waith imi fynd i Lundain mewn cymaint o fisoedd. Ond bai 'mod i ddim yn un sydd yn credu mewn damcaniaethau cynllwyn gallwn daeru fod y wladwriaeth Brydeinig yn ein gorfodu i fyndi Lundain er mwyn ein llygru gan Bryndeindod y lle. Wrth gwrs, pan wnewch chi gyrraedd Llundain yr unig Brydeinidod yr ydych yn siŵr o ddod ar ei draws yw'r Prydeindod hwnnw yr ydych yn dod ar ei draws yn Aberystwyth - yr arian, Swyddfa'r Post, yr heddlu a Chyllid y Wlad. O ran iaith rydych yn llawer mwy tebygol o glywed pobol yn siarad Saesneg yn Aberystwyth nag ych chi yn Llundain. Gwaith oedd wedi mynd â fi i Lundain i gyfarfod yn y Llyfrgell Brydeinig. Cyfle y tro yma i weld ychydig o'r hyn sydd y tu ôl i'r lleni yn y sefydliad marweddog hwnnw.

Premier Travel Inn, Kings Cross, LlundainRoedd y daith i lawr i Lundain yr un peth ag arfer - tywydd hyfryd, golygfeydd gwych, on y trên yn hwyr ac felly yn gorfod colli'r cysylltiad a gorfod aros am yr un nesaf. Cyrraedd Llundain wedyn tua 11.45pm. Yr wyf fi wedi teithio i Lundain deirgwaith eleni ac mae'r trên wedi bod yn hwy bob tro! Dwi wedi teithio ddwywaith yn ogystal ar y trên yng Ngwlad Belg - ac wedi cyrraedd ar yr union amser bob tro yn y wlad honno.

Roedd ceisio cael lle i aros yno yn hunllef hefyd - effaith Wimbledon oedd cynnig y gyrrwr tacsi. Yn y diwedd cefais le yn Premier Travel Inn yn Kings Cross - mewn ystafell ar gyfer rhywun mewn cadair olwynion. Dyna'r unig ystafell oedd ar ôl yn y gwesty i gyd. Roeddwn i angen rhywle i aros!

Euston Road, LlundainUn peth arbennig am y daith hon oedd cyfle i fod yn Lloegr wrth iddynt ddathlu dau canmlwyddiant brwydr Trafalgar. 'Digon diniwed' oedd fy ymateb cyntaf yn deg, ond wedi ystyried dechreuodd cwestiynau godi yn fy meddwl. Buddugoliaeth i bwy dros bwy ac am ba reswm. Mae'n ddiddorol na wnaeth yr un raglen gan y BBC ofyn y cwestiynau hyn - mae hanes erbyn hyn wedi troi yn human interest, ac mae'n wir fod digon o bethau diddorol i'w dweud am Nelson. Ond fe wnaeth un datganiad newid fy agwedd yn llwyr at y dathlu. Dywedodd rhywun taw y fuddugoliaeth yn Trafalgar oedd wedi gosod y seiliau ar gyfer goruchafiaeth Prydain drwy'r byd a'u gallu i sefydlu ei hymerodraeth! Does dim amheuaeth beth yw fy agwedd tuag at y peth wedi deall hynny.