Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-06-08

Codi calon

Graffiti ar gampws Prifysgol Cymru, AberystwythMae addo rhywbeth i rywun yn gymaint haws na gwneud y peth hynny. Mae'n ddydd Llun heddiw, ac o nawr tan ddiwedd y mis dwi'n Dweud fy nweud ar Radio Cymru. Mae hynny'n meddwl poeni am beth ych chi'n mynd i'w ddweud, ei ysgrifennu, a chyrraedd y stiwdio ar gampws Prifysgol Cymru Aberystwyth erbyn 7.00am. Wrth gyrraedd ys stiwdio yn gynnar dwi'n medru cerdded 'nôl drwy'r campws i'r gwaith. Ac fe welais i rywbeth i godi calon heddiw, sef sloganau ar y walydd yn galw am goleg ffederal ac addysg Gymraeg yn gyffredinol o fewn i'r coleg/prifysgol. Wrth fynd yn hŷn mae gweld gwrthryfelgarwch ieuenctid yn cyffroi dyn.

Gyda llaw tu ôl i'r wal lle mae'r slogan mae pencadlys newydd Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol y Brifysgol yn cael ei adeiladu.

Rhagor o luniau graffiti ar gampws Prifysgol Cymru, Aberystwyth.