Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-05-28

Y daith i Fflandrys - dydd Sul (21)

Porthladd Brwsel

Ger Noordstation, BrwselEr ein bod yn bell o'r môr mae Brwsel yn borthladd o bwys. Brwsel yw'r ail borthladd mwyaf yng Ngwlad Belg nad yw'n gorwedd ar yr arfordir. Ac wedi gadael ardal Laken dyma'r bws yn mynd â ni heibio i ardal y porthladd. O gwmpas y porthladd mae nifer fawr o fusnesau bach a chanolig wedi datblygu, a chanolfan fasnachol fawr. Ac mae hyn i gyd yn digwydd o fewn tafliad carreg i ganol y ddinas.

Y lluniau o'r daith o gwmpas Brwsel ar y bws.