Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-04-03

Llanbadarn Fawr

Tŵr yr eglwys, Llanbadarn FawrDarllen y llithoedd y bore 'ma yn Eglwys y Santes Fair cyn mynd am ginio i fwyty Tŵr y Cloc fel arfer. Dim newyddion mawr gan neb heddiw, er cafwyd trafodaeth bellach ar ble yr ydym am aros yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol.

Roeddwn i am alw i weld CJ a'r plant yn nhŷ NT cyn mynd i arwain y gwasanaeth Gosber yn Eglwys Llandbadarn Fawr am 5pm. Aeth popeth yn iawn yn Llanbadarn. Doedd y lle ddim yn llawn, ac fe'i gwelais yn eironig iawn fod miloedd ar filoedd o bobol am fynd i weld y Pab yn farw na'r dwrnaid ffydlon ddaeth i'n gweld i! Dyna sut mae pethau mae'n siŵr yr ochor hon i baradwys hyd yn oed yn yr eglwys - mae rhai bwysig ac mae eraill sydd ddim – er taw dyma'r gymdeithas newydd sydd i fod yn gychwyn ar y deyrnas. Yr unig gysur sydd gen i yw pan pan ddaw'r amser i fod ym mhresenoldeb Duw am byth nid edrych ar pa mor bwysig yw pawb o'n cwmpas fyddwn ni, ond yn canolbwyntio ar addoli'r Oen.