Rhai sylwadau am fywyd a phethau eraill gan dderwydd o Aberystwyth, Ceredigion.
I'm a Celtic druid from Aberystwyth, Wales and my blog is entirely in Welsh. Thanks for visiting.

2005-03-01

Dathlu Gŵyl Dewi

Bob blwyddyn cynhelir cymun arbennig yn Eglwys y Santes Fair, Aberystwyth i ddathlu Gŵyl Dewi. Ers rhyw dair blynedd bellach mae'r cymun wedi bod ar ffurf cariad-wledd, neu agape, sef gweinyddiad o'r Cymun Bendigaid fel rhan o bryd o fwyd arferol. Yn y llun gwelir y criw wedi dod ynghyd eleni eto i anrhydeddu coffadwriaeth ein nawddsant, Dewi.